Поръчки преди електронно възлагане в ЦАИС ЕОП


<< Назад

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ОПТТИ

Ключова дума

№ на електронната преписка

Година

 

„Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договори за проектиране и строителство“, по обособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-048  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0038
Дата на публикуване: 08.06.2020
Срок за получаване на оферти: 03.08.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 04.08.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Доставка и гаранционно обслужване на компютърно и периферно оборудване и софтуер за нуждите на ЗПУИП „Гарови комплекси и терминали“ по проекти, финансирани по ОПТТИ 2014-2020 г., по обособени позиции“
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-036  (Прекратена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0029
Дата на публикуване: 27.04.2020
Срок за получаване на оферти: 15.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 16.06.2020 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Публикуване на обяви за нуждите на ДП НКЖИ по две обособени позиции“
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-035  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0030
Дата на публикуване: 22.04.2020
Срок за получаване на оферти: 26.05.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 27.05.2020 14:00
Вид на процедурата: Публично състезание Още >>
 
„Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово - Хан Аспарух и Безмер – Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, фаза 2“, по шест обособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-025  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0020
Дата на публикуване: 09.03.2020
Срок за получаване на оферти: 18.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 19.06.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договори за проектиране и строителство“, по обособени позиции: Обособен позиция № 1: „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство“ с предмет: „Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители в участъка Варна – Синдел“ .Обособена позиция № 2: „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство“ с предмет: „Модернизация на тягова подстанция Разград, прилежащите и секционни постове Кривня и Самуил с изграждането и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“. Обособена позиция № 3: „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство“ с предмет: „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“.
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-015  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0009
Дата на публикуване: 17.02.2020
Срок за получаване на оферти: 23.03.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 24.03.2020 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска за железопътен участък Елин Пелин – Костенец и тягови подстанции Казичене и Ихтиман
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-014  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0008
Дата на публикуване: 13.02.2020
Срок за получаване на оферти: 23.03.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 24.03.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/строителство и строителство за проект: „Модернизация на жп линия София - Драгоман - Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман”
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-013  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0006
Дата на публикуване: 10.02.2020
Срок за получаване на оферти: 29.05.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 01.06.2020 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Изготвяне/актуализиране на формуляр за кандидатстване за финансиране на проект и анализ „разходи - ползи“/финансов анализ по четири обособени позиции“
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-004  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0003
Дата на публикуване: 17.01.2020
Срок за получаване на оферти: 20.02.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 21.02.2020 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора – проектиране, строителство и авторски надзор
 
№ на електронната преписка: 2019-ОП-102  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0084
Дата на публикуване: 09.12.2019
Срок за получаване на оферти: 10.02.2020 16:45
Дата на отваряне на офертите: 11.02.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Археологическо наблюдение и ограничени спасителни археологически проучвания и дейности/надзор по време на строителните дейности в железопътен участък Елин Пелин - Септември по две обособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2019-ОП-093  (Прекратена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0078
Дата на публикуване: 18.11.2019
Срок за получаване на оферти: 30.01.2020 16:45
Дата на отваряне на офертите: 31.01.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Модернизация на жп линия София - Драгоман - Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман”, по обособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2019-ОП-083  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0071
Дата на публикуване: 26.08.2019
Срок за получаване на оферти: 16.12.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 17.12.2019 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение”, по обособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2019-ОП-059  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0053
Дата на публикуване: 07.06.2019
Срок за получаване на оферти: 30.09.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 01.10.2019 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Консултантска услуга за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор и управление изпълнението на договора за проектиране и строителство на обект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора"
 
№ на електронната преписка: 2019-ОП-047  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0042
Дата на публикуване: 08.04.2019
Срок за получаване на оферти: 13.05.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 14.05.2019 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух-Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия “Пловдив – Бургас, Фаза 2” по пет обособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2019-ОП-033  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0034
Дата на публикуване: 18.02.2019
Срок за получаване на оферти: 10.05.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 13.05.2019 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора – проектиране, строителство и авторски надзор
 
№ на електронната преписка: 2019-ОП-032  (Прекратена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0031
Дата на публикуване: 18.02.2019
Срок за получаване на оферти: 22.04.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 23.04.2019 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проекти за реконструкция на гарови комплекси по три обособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2019-ОП-012  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0008
Дата на публикуване: 30.01.2019
Срок за получаване на оферти: 15.03.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 18.03.2019 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора – проектиране, строителство и авторски надзор
 
№ на електронната преписка: 2019-ОП-002  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0001
Дата на публикуване: 11.01.2019
Срок за получаване на оферти: 21.03.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 22.03.2019 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Консултантска услуга за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор и управление изпълнението на договора за проектиране и строителство на обект „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“
 
№ на електронната преписка: 2019-ОП-001  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0002
Дата на публикуване: 11.01.2019
Срок за получаване на оферти: 07.03.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 08.03.2019 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Доставка на ново компютърно оборудване за нуждите на ЗПУИП Пловдив - Бургас, Фаза 2
 
№ на електронната преписка: 2018-ОП-125  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2018-0078
Дата на публикуване: 21.12.2018
Срок за получаване на оферти: 25.01.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 28.01.2019 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа” по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“
 
№ на електронната преписка: 2018-ОП-124  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2018-0077
Дата на публикуване: 20.12.2018
Срок за получаване на оферти: 28.02.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 01.03.2019 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
1234