Поръчки преди електронно възлагане в ЦАИС ЕОП


<< Назад

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО МСЕ

Ключова дума

№ на електронната преписка

Година

 

Осъществяване на авторски надзор на реализацията на техническия проект в железопътен участък Костенец - Септември
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-052  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0041
Дата на публикуване: 12.06.2020
Срок за получаване на оферти: 24.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 25.06.2020 11:00
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление Още >>
 
„Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договори за проектиране и строителство“, по обособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-048  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0038
Дата на публикуване: 08.06.2020
Срок за получаване на оферти: 03.08.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 04.08.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Публикуване на обяви за нуждите на ДП НКЖИ по две обособени позиции“
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-035  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0030
Дата на публикуване: 22.04.2020
Срок за получаване на оферти: 26.05.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 27.05.2020 14:00
Вид на процедурата: Публично състезание Още >>
 
Изготвяне на технически проект и устройствени планове за проект „Модернизация на жп участък Мездра – Медковец“
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-034  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0028
Дата на публикуване: 06.04.2020
Срок за получаване на оферти: 05.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 08.06.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Модернизация на тягова подстанция Враца, прилежащите и секционни постове Моравица и Криводол, подмяна гарови разединители на спирка Моравица, в гари Руска Бяла, Враца, Бели Извор и Криводол както и изграждането на системата за телеуправление и телесигнализация /SCADA/, включване на тяговата подстанция, секционните постове и гаровите разединители към нея, въвеждането в експлоатация с разрешение за ползване на строителството, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години”
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-027  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0021
Дата на публикуване: 12.03.2020
Срок за получаване на оферти: 12.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 15.06.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Изработване на устройствени планове и технически проект за проект „Удвояване на участъци от жп линията Крумово – Свиленград – Турска граница”.
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-024  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0017
Дата на публикуване: 09.03.2020
Срок за получаване на оферти: 19.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 22.06.2020 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Модернизация на Тягова подстанция Перник, прилежащия и секционен пост Гълъбник с изграждане и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-023  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0018
Дата на публикуване: 09.03.2020
Срок за получаване на оферти: 11.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 12.06.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Изработване на устройствени планове и технически проект за проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия”.
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-021  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0016
Дата на публикуване: 09.03.2020
Срок за получаване на оферти: 12.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 15.06.2020 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
“Осъществяване на авторски надзор на реализацията на техническия проект в железопътен участък Костенец - Септември”
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-012  (Прекратена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0007
Дата на публикуване: 10.02.2020
Срок за получаване на оферти: 20.02.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 21.02.2020 13:00
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление Още >>
 
„Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска“ по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“ по две обособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2019-ОП-094  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0079
Дата на публикуване: 18.11.2019
Срок за получаване на оферти: 19.12.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 20.12.2019 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Оценка на съответствието, упражняване на строителен надзор и управление на договори по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“
 
№ на електронната преписка: 2019-ОП-092  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0077
Дата на публикуване: 18.11.2019
Срок за получаване на оферти: 09.01.2020 16:45
Дата на отваряне на офертите: 10.01.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска за железопътен участък Костенец – Септември и тягова подстанция Белово“
 
№ на електронната преписка: 2019-ОП-090  (Прекратена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0076
Дата на публикуване: 11.11.2019
Срок за получаване на оферти: 16.01.2020 16:45
Дата на отваряне на офертите: 17.01.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на Комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“ по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“
 
№ на електронната преписка: 2019-ОП-069  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0057
Дата на публикуване: 15.07.2019
Срок за получаване на оферти: 19.09.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 20.09.2019 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в железопътни участъци Пловдив-Крумово и Пловдив–Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“
 
№ на електронната преписка: 2019-ОП-049  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0046
Дата на публикуване: 19.04.2019
Срок за получаване на оферти: 20.09.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 24.09.2019 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Консултантска услуга по контрол, управление, оценка на съответствие, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за три броя тягови подстанции” по oбособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2018-ОП-118  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2018-0076
Дата на публикуване: 20.10.2018
Срок за получаване на оферти: 22.11.2018 16:45
Дата на отваряне на офертите: 23.11.2018 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Изготвяне на ПУП, проектиране, изграждане, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на 2 броя тягови подстанции в жп участъка София – Костенец и интегрирането им към SCADA и проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягови подстанции Белово и Чирпан и интегрирането им към SCADA”, по oбособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2018-ОП-105  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2018-0068
Дата на публикуване: 10.09.2018
Срок за получаване на оферти: 01.11.2018 16:45
Дата на отваряне на офертите: 02.11.2018 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„ЕО проверка и оценка на съответствието с ТСОС и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк” по обособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2018-ОП-073  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2018-0045
Дата на публикуване: 12.07.2018
Срок за получаване на оферти: 30.08.2018 16:45
Дата на отваряне на офертите: 31.08.2018 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък „София – Волуяк“
 
№ на електронната преписка: 2018-ОП-023  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2018-0018
Дата на публикуване: 15.03.2018
Срок за получаване на оферти: 31.07.2018 16:45
Дата на отваряне на офертите: 01.08.2018 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Консултантска услуга по контрол, управление, оценка на съответствие, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за железопътен участък Костенец - Септември“
 
№ на електронната преписка: 2018-ОП-020  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2018-0015
Дата на публикуване: 06.03.2018
Срок за получаване на оферти: 29.06.2018 16:45
Дата на отваряне на офертите: 02.07.2018 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Археологическо наблюдение и ограничени спасителни археологически проучвания и дейности/надзор по време на строителните дейности в железопътен участък София- Елин Пелин
 
№ на електронната преписка: 2018-ОП-011  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2018-0008
Дата на публикуване: 27.01.2018
Срок за получаване на оферти: 05.03.2018 16:45
Дата на отваряне на офертите: 06.03.2018 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
12