Поръчки преди електронно възлагане в ЦАИС ЕОП


<< Назад

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Ключова дума

№ на електронната преписка

Година

 

„Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в района на гара Копривщица по III жп линия“
 
№ на електронната преписка: ...  (Затворена)
УИН на преписката в АОП:
Дата на публикуване: 19.07.2021
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите:
Вид на процедурата: Изключение от ЗОП Още >>
 
„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Христо Даново – Сопот от км. 130+001 до км. 144+592 в това число и коловози, продължение на текущия път в гарите Христо Даново и Сопот с обща дължина 14 591 м“
 
№ на електронната преписка: ...  (Затворена)
УИН на преписката в АОП:
Дата на публикуване: 16.07.2021
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите:
Вид на процедурата: Изключение от ЗОП Още >>
 
Рамково споразумение за срок три години с предмет: Доставка на бронзови въжета, проводници, медни въжета и клеми за контактна мрежа по обособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-054  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0040
Дата на публикуване: 15.06.2020
Срок за получаване на оферти: 20.07.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 21.07.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Среден ремонт на вагони серия „Oklmm“, „Res“, „Smmps“, , „Gbs“, „G“, „Fccpp“ кран ЕДК, „Bm“ и „Uaa“ стопанисвани от железопътни секции Горна Оряховица, Пловдив, Бургас, Враца, София и Шумен поделение Електроразпределение и поделение УДВГД София и Горна Оряховица по обособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-049  (Затворена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0039
Дата на публикуване: 09.06.2020
Срок за получаване на оферти: 17.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 18.06.2020 10:00
Вид на процедурата: Пряко договаряне Още >>
 
Сервизни услуги за ремонт и профилактика на високоефективни системи за осигуряване на работен (експлоатационен) микроклимат в технически помещения с апаратура на поделение СТ и поделение ЕРП, по обособени позиции за 4 годишен период
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-045  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0037
Дата на публикуване: 04.06.2020
Срок за получаване на оферти: 09.07.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 10.07.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Реконструкция на дежурен пункт – административна сграда, гараж дрезини и склад на подрайон енергоразпределителен (ПЕ) гр. Шумен.
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-044  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0036
Дата на публикуване: 28.05.2020
Срок за получаване на оферти: 29.07.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 30.07.2020 10:00
Вид на процедурата: Публично състезание Още >>
 
„Доставка на работни обувки половинки, прахозащитни и РVС ботуши, по две обособени позиции”,
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-043  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0035
Дата на публикуване: 26.05.2020
Срок за получаване на оферти: 03.07.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 06.07.2020 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Изграждане и въвеждане в експлоатация на GPS система за мониторинг и контрол на разхода на горивата на машини тежка пътна механизация, моторни влекачи, строителна и автотранспортна техника и услуга за абонамент и месечни отчети“
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-042  (Прекратена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0034
Дата на публикуване: 18.05.2020
Срок за получаване на оферти: 13.07.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 14.07.2020 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Рамково споразумение за срок от четири години с предмет:„Хигиенизиране, поддържане и почистване на открити и закрити площи стопанисвани от поделенията на ДП НКЖИ”
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-039  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0032
Дата на публикуване: 27.04.2020
Срок за получаване на оферти: 01.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 02.06.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Осигуряване на комуникационна свързаност за срок от 38 месеца за нуждите на ДП НКЖИ
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-038  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0033
Дата на публикуване: 27.04.2020
Срок за получаване на оферти: 04.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 05.06.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Абонаментна поддръжка на системите и части от тях, изградени в гаров комплекс Централна жп гара София за период от 3 години”
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-037  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0031
Дата на публикуване: 27.04.2020
Срок за получаване на оферти: 04.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 05.06.2020 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Публикуване на обяви за нуждите на ДП НКЖИ по две обособени позиции“
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-035  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0030
Дата на публикуване: 22.04.2020
Срок за получаване на оферти: 26.05.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 27.05.2020 14:00
Вид на процедурата: Публично състезание Още >>
 
Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини "Жисмар"
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-033  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0026
Дата на публикуване: 30.03.2020
Срок за получаване на оферти: 08.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 09.06.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Доставки на горива чрез карти за безналично плащане за автомобилите и лека механизация собственост на ДП НКЖИ
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-032  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0027
Дата на публикуване: 27.03.2020
Срок за получаване на оферти:
Дата на отваряне на офертите:
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление Още >>
 
„Доставка на автомобилни гуми за нуждите на ДП НКЖИ за срок от 36 месеца“
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-031  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0025
Дата на публикуване: 19.03.2020
Срок за получаване на оферти: 28.05.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 29.05.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Осигуряване на комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ДП НКЖИ за период от три години, по четири обособени позиции”
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-030  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0022
Дата на публикуване: 16.03.2020
Срок за получаване на оферти: 21.05.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 22.05.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Доставка на работно облекло, по обособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-029  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0023
Дата на публикуване: 16.03.2020
Срок за получаване на оферти: 28.05.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 29.05.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
Доставка на работно облекло за летен период, по обособени позиции
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-028  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0024
Дата на публикуване: 16.03.2020
Срок за получаване на оферти: 28.05.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 29.05.2020 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„ Доставка на шест броя многофункционални хидравлични багери с обратна кофа, на автомобилен и железопътен ход, за междурелсиe 1435 mm. и свързаните с тях допълнително оборудване, работни устройства, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи“
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-026  (Прекратена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0019
Дата на публикуване: 09.03.2020
Срок за получаване на оферти: 09.07.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 10.07.2020 14:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
„Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на ДП НКЖИ, за срок от 2 години, по две обособени позиции”
 
№ на електронната преписка: 2020-ОП-022  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 00233-2020-0015
Дата на публикуване: 09.03.2020
Срок за получаване на оферти: 09.04.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 10.04.2020 10:00
Вид на процедурата: Открита процедура Още >>
 
12345678910...