Поръчки преди електронно възлагане в ЦАИС ЕОП


<< Назад

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Ключова дума

№ на електронната преписка

Година

 

Ремонт покрив приемно здание жп гара Пазарджик
 
№ на електронната преписка: 2020-СО-053  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9099633
Дата на публикуване: 12.06.2020
Срок за получаване на оферти: 25.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 26.06.2020 14:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
„Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект: „Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново от км 46+843 до км 47+842 с дължина 999 м по ІХ-та жп линия”
 
№ на електронната преписка: 2020-СО-051  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9099551
Дата на публикуване: 11.06.2020
Срок за получаване на оферти: 25.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 26.06.2020 09:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
„Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект: „Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+534 до км 22+502 с дължина 968 м по ІХ-та жп линия“
 
№ на електронната преписка: 2020-СО-050  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9099543
Дата на публикуване: 11.06.2020
Срок за получаване на оферти: 25.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 26.06.2020 15:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
„Доставка на 8 (осем) броя обработени ходови колела „моноблок“ ф 920 mm“, необходими за релсова самоходна специализирана машина (РССМ) „Plasser Amerikan“, модел MTW – 80“
 
№ на електронната преписка: 2020-СО-047  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9099294
Дата на публикуване: 08.06.2020
Срок за получаване на оферти: 26.06.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 29.06.2020 14:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
Ремонт преходи от безбаластов железен път към баластов пред двата портала на тунел № 9 в междугарието Стряма - Клисура
 
№ на електронната преписка: 2020-СО-046  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9099289
Дата на публикуване: 08.06.2020
Срок за получаване на оферти: 02.07.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 03.07.2020 10:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
„Доставка на анализатори на алкохол в дъха, мундщуци, мобилни принтери за отпечатване на резултатите и ролки термопринтерна хартия “
 
№ на електронната преписка: 2020-СО-041  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9098519
Дата на публикуване: 05.05.2020
Срок за получаване на оферти: 29.05.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 01.06.2020 14:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
Неотложно укрепване на откосите на трашеен изкоп от км 82+650 до км 82+735 в междугарието Мост – Кърджали“ в района на ЖП Секция Пловдив
 
№ на електронната преписка: 2020-СО-040  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9098509
Дата на публикуване: 05.05.2020
Срок за получаване на оферти: 21.05.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 22.05.2020 14:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
Ремонт и преустройство, с включена доставка на резервни части, на 2 броя козлови двугредови кранове с количка с товароподемност 12,5 тона, стопанисвани от Железопътна секция Шумен
 
№ на електронната преписка: 2020-СО-010  (Прекратена)
УИН на преписката в АОП: 9096045
Дата на публикуване: 27.01.2020
Срок за получаване на оферти: 27.02.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 28.02.2020 10:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
Работен проект и ремонт на стоманобетонов мост на км 483+009 по път № 1 и път № 2 в междугарието Каспичан-Провадия.
 
№ на електронната преписка: 2020-СО-009  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9096037
Дата на публикуване: 27.01.2020
Срок за получаване на оферти: 20.02.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 21.02.2020 10:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
„Извършване на междинни планови ремонти, ремонти по необходимост и ремонт на отделни възли и агрегати на релсови самоходни специализирани машини (РССМ)“.
 
№ на електронната преписка: 2020-СО-008  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9096012
Дата на публикуване: 24.01.2020
Срок за получаване на оферти: 21.02.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 24.02.2020 14:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
„Ремонт на стоманен мост на км 61+688 в междугарието Лакатник-Елисейна, път № 2 по 2-ра жп линия”
 
№ на електронната преписка: 2020-СО-006  (Затворена)
УИН на преписката в АОП: 9096011
Дата на публикуване: 24.01.2020
Срок за получаване на оферти: 27.02.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 28.02.2020 14:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
„Изготвяне на идеен проект за удвояване на железопътното трасе в участък Захарна фабрика - Владая”
 
№ на електронната преписка: 2020-СО-005  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9095973
Дата на публикуване: 22.01.2020
Срок за получаване на оферти: 13.02.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 14.02.2020 13:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
,,Подмяна хидроизолация и ремонт на отводнителните съоръжения на сводов стоманобетонов мост на км 71+933 път 1 в междугарието Зверино- РП Черепиш по 2-ра жп линия София – Варна“
 
№ на електронната преписка: 2020-СО-001  (Затворена)
УИН на преписката в АОП: 9095762
Дата на публикуване: 09.01.2020
Срок за получаване на оферти: 07.02.2020 17:15
Дата на отваряне на офертите: 10.02.2020 13:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект: „Удвояване и електрификация на железния път в участъка сп. Прилеп - РП Ведрово от км 29+595 до км 34+885 с дължина 5 290 м
 
№ на електронната преписка: 2019-СО-107  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9095332
Дата на публикуване: 13.12.2019
Срок за получаване на оферти: 06.01.2020 16:45
Дата на отваряне на офертите: 07.01.2020 14:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
,,Изпълнение на проект за реконструкция на рибни проходи при бент на жп мост гр. Свиленград на км 301+600 в междугарието Свиленград-Турска граница“
 
№ на електронната преписка: 2019-СО-097  (Прекратена)
УИН на преписката в АОП: 9094866
Дата на публикуване: 27.11.2019
Срок за получаване на оферти: 09.01.2020 16:45
Дата на отваряне на офертите: 10.01.2020 14:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
Изграждане на укрепителни съоръжения на нестабилен скат, находящ се в отсечката от км 54+173 до км 54+243 с дължина 70 м, вдясно на първи коловоз в гара Калотина по 1-ва жп линия
 
№ на електронната преписка: 2019-СО-096  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9094861
Дата на публикуване: 27.11.2019
Срок за получаване на оферти: 12.12.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 13.12.2019 14:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
Доставка на Технически течности
 
№ на електронната преписка: 2019-СО-095  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9094860
Дата на публикуване: 27.11.2019
Срок за получаване на оферти: 12.12.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 13.12.2019 14:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
Проектиране и изграждане на отклонение от ВЕЛ 20 kV и изграждане на нов мачтов трафопост 20/0,4 kV - 100 kV за електрозахранване на жп гара Ловеч Север.
 
№ на електронната преписка: 2019-СО-087  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9092452
Дата на публикуване: 12.09.2019
Срок за получаване на оферти: 01.10.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 02.10.2019 10:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
„Избор на независими оценители за оценка на активи по пет обособени позиции“
 
№ на електронната преписка: 2019-СО-086  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9092362
Дата на публикуване: 10.09.2019
Срок за получаване на оферти: 20.09.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 24.09.2019 14:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
„Възстановяване антикорозионно покритие, възли, ламели и скрепление на първа прътова конструкция в участъка между опори № 24 и № 25 на мост над река Дунав при град Русе“
 
№ на електронната преписка: 2019-СО-078  (Възложена)
УИН на преписката в АОП: 9091440
Дата на публикуване: 14.08.2019
Срок за получаване на оферти: 12.09.2019 16:45
Дата на отваряне на офертите: 13.09.2019 10:00
Вид на процедурата: Обява Още >>
 
12345678910...