Поръчки преди електронно възлагане в ЦАИС ЕОП


<< Назад

Пазарни консултации

Ключова дума:

Година:

 

Пазарна консултация, съгласно чл. 44 от ЗОП за услуга с предмет: „Археологическо наблюдение и ограничени спасителни археологически проучвания и дейности/надзор по време на строителните дейности в железопътен участък Елин Пелин - Септември“ по две обособени позиции

Дата на публикуване: 27.05.2020

Пазарна консултация съгласно чл. 44 от ЗОП, за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по поддръжка на лицензи SAP ERP 6.0 за нуждите на ДП Национална компания Железопътна инфраструктура".

Дата на публикуване: 18.10.2019