Поръчки преди електронно възлагане в ЦАИС ЕОП


<< Назад

Обща информация
02.06.2023 г.
26.01.2023 г.
15.07.2021 г.
28.12.2016 г.
04.11.2016 г.
Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Държавно предприятие Национална компания железопътна инфраструктура от 03.11.2016 г. (отм.)
 
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори в Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура" от 06.01.2016 г. (отм.)
 
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори в Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура" от 13.01.2015 г. (отм.)
 
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори в ДП "НКЖИ" от 01.10.2014г. (отм.)
 
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори в ДП "НКЖИ" до 01.10.2014г. (отм.)